SUMA.JEŻELI między dwiema datami

Excel Sumif między dwiema datami

Suma, jeśli między dwiema datami jest praca z danymi, które mają numer seryjny z różnymi datami, a warunek sumowania wartości jest oparty na dwóch datach, musimy określić warunki dla dat, pierwsza data będzie oczywiście mniejsza niż ostatnia data, więc możemy użyć operatora =, aby zsumować wartości między datami.

Wyjaśnienie

W programie Excel dodanie lub odjęcie wartości liczbowej między dwiema datami jako kryterium / warunku staje się dość łatwe. Możemy dodawać lub odejmować wartości między dwiema określonymi datami za pomocą dwóch funkcji: „SUMA.JEŻELI” i „SUMA.WARUNKÓW”.

Jeśli w funkcji „SUMA.JEŻELI” należy określić wiele kryteriów, można to osiągnąć za pomocą operatorów logicznych / porównania. Ponieważ musimy zsumować lub odjąć wartości komórek leżących między dwiema datami, dlatego obie daty (wymienione jako warunek / kryteria) muszą zostać przetestowane w tym samym zakresie. Dlatego do odejmowania lub dodawania wynikowych wartości w jednej formule stosuje się wiele funkcji SUMA.JEŻELI.

W każdej funkcji „SUMA.JEŻELI” zostaną wymienione konkretne kryteria daty, a następnie obie funkcje zostaną połączone w jedną formułę, aby uzyskać ostateczną wartość poprzez odjęcie lub dodanie wynikowych wartości każdej funkcji.

Wyglądałoby to następująco:

SUMA.JEŻELI (zakres, kryteria1, [zakres_suma]) - SUMA.JEŻELI (zakres, kryteria2, [zakres_suma]) 

Datą początkową byłoby kryterium1, a datą końcową kryterium2.

Przykłady

Możesz pobrać ten szablon programu Sumif Between Two Dates tutaj - Szablon programu Sumif Between Two Dates

Przykład 1

Jeśli mamy tabelę składającą się z dwóch kolumn: jednej zawierającej daty i jednej zawierającej wartość wykonanej transakcji. Czyli jeśli chcemy zsumować transakcje dokonane po dacie: 15.01.2019 oraz te, które zostały dokonane przed datą: 20.03.2019, czyli sumowanie transakcji, jeśli odpowiednia data przypada między 15.01.2019 i 20.03.2019.

Następnie używamy funkcji sumif. Odbywa się to poprzez zastosowanie następującego wzoru:

= SUMA.JEŻELI (2 A $: 6 AUD, ”>” E 2 USD, ”B 2 USD: 6 USD) - SUMA.JEŻELI (2 A $: 6 AUD,” <”E 3 USD,„ B 2 USD: 6 B $)

Widzimy, że pierwsza funkcja SUMA.JEŻELI zawiera datę początkową jako kryterium z wyrażeniem logicznym „większe niż” i odwołaniem do komórki (czyli komórką E2), w połączeniu ze znakiem „&”, a druga funkcja SUMA.JEŻELI zawiera datę końcową jako kryteria z wyrażeniem logicznym „mniejsze niż” i odwołaniem do komórki (czyli komórką E3), połączone ze znakiem „&”. Argument zakresu i argument sum_zakres podane w obu argumentach SUMA.JEŻELI są takie same.

Widzimy więc, że pierwsza SUMA.JEŻELI zsumuje wszystkie wartości transakcji, w których odpowiadająca jej data jest większa niż data początkowa (15/01/2019), a druga SUMA.JEŻELI zsumuje wszystkie wartości transakcji, w których odpowiadająca jej data jest mniejsza niż data końcowa ( 20.03.2019). Następnie dwie otrzymane wartości są odejmowane, aby otrzymać wartość końcową.

Poniżej znajduje się ta ilustracja:

Podświetlone wartości są dodawane (10 000 + 5 000 + 7 000 + 15 000 = 37 000), aby uzyskać 37 000 przy pierwszej SUMIF. Dzieje się tak, ponieważ są to komórki, które spełniają pierwsze kryterium, tj. Te kwoty transakcji są wykonywane po dacie początkowej: 15.01.2019.

Ta wartość (37 000) jest następnie odejmowana od sumy podświetlonych poniżej komórek (5000 + 20000 + 7000 = 32 000), aby uzyskać 32 000 (lub komórki, które są dodawane z drugą SUMA.JEŻELI), ponieważ są to komórki spełniające drugie kryterium, tj te kwoty transakcji są realizowane przed datą końcową: 20.03.2019).

Zatem ostateczna wartość = 37 000-32 000 = 5000

Przykład nr 2

Jeśli mamy tabelę składającą się z dwóch kolumn: jednej zawierającej daty i jednej zawierającej liczbę zadań złożonych w tym dniu. Jeśli więc chcemy zsumować liczbę zleceń wykonanych po dacie: 15.01.2019, a tych, które są wykonane przed datą: 20.03.2019.

Następnie używamy funkcji sumif. Odbywa się to poprzez zastosowanie następującego wzoru:

= SUMA.JEŻELI (2 A $: 6 AUD, ”>” E 2 USD, ”B 2 USD: 6 USD) - SUMA.JEŻELI (2 A $: 6 AUD,” <”E 3 USD,„ B 2 USD: 6 B $)

Widzimy więc, że pierwsza SUMA.JEŻELI zsumuje całą liczbę przydziałów, w przypadku których odpowiadająca jej data jest większa niż data rozpoczęcia (15.01.2019), a druga SUMA.JEŻELI zsumuje całą liczbę przydziałów, w przypadku których odpowiednia data jest mniejsza niż data zakończenia (20.03.2019). Następnie dwie otrzymane wartości są odejmowane, aby otrzymać wartość końcową.

Poniżej znajduje się ta ilustracja:

Podświetlone wartości są dodawane (12 + 5 + 7 + 15 = 39), aby uzyskać 39 z pierwszą sumą SUMA.JEŻELI. Dzieje się tak, ponieważ są to komórki, które spełniają pierwsze kryterium, tj. Ta liczba przydziałów jest przesyłana po dacie rozpoczęcia: 15.01.2019.

Ta wartość (39) jest następnie odejmowana od sumy podświetlonych poniżej komórek (5 + 20 + 7 = 32), aby uzyskać 32 (lub komórki, które są dodawane z drugą SUMIF, ponieważ są to komórki spełniające drugie kryterium, tj. ta liczba zleceń jest składana przed datą końcową: 20.03.2019).

Zatem końcowa wartość = 39-32 = 7 .