VBA CSTR

Funkcja Excel VBA CSTR

CSTR w VBA to funkcja konwersji typu danych, która służy do konwersji dowolnej wartości dostarczonej do tej funkcji na łańcuch, nawet jeśli dane wejście jest w postaci całkowitej lub zmiennoprzecinkowej, ta funkcja przekształci typ danych wartości na typ danych łańcuchowych więc typem zwracanym przez tę funkcję jest łańcuch.

Jeśli musimy przekonwertować dowolną wartość na typ danych łańcuchowych w VBA, jak sobie z tym poradzimy? W tym celu w VBA mamy funkcję o nazwie „CSTR”. W tym artykule przeprowadzimy Cię przez metodologię funkcji „CSTR” w języku VBA.

Łańcuch to typ danych, który zawiera dowolne wartości typu String. Kiedy mówimy ciąg, zwykle odnosi się do wartości tekstowych, ale nie jest to prawdą w przypadku kodowania VBA. Ciąg może zawierać dowolną kolejność znaków jako dane. Na przykład „Hello” jest traktowane jako ciąg znaków, „123456” jest traktowane jako ciąg znaków, „12-04-2019” jest traktowane jako ciąg. Podobnie jak ten typ danych String może zawierać dowolną kolejność znaków.

Co robi funkcja CSTR w VBA?

Czy kiedykolwiek myślałeś o konwersji innego wyrażenia na ciągi znaków w VBA? Jeśli masz wątpliwości, czy to możliwe? Wtedy odpowiedź brzmi absolutnie TAK !!!

„CSTR” to funkcja, która w języku VBA zamienia wyrażenie formatu na format String. Dzięki funkcji CSTR możemy przekonwertować podaną wartość wyrażenia na typ danych String.

Składnia VBA CSTR

Poniżej znajduje się składnia funkcji Excel VBA CSTR.

Składnia funkcji CSTR zawiera tylko jeden argument.

Wyrażenie: jest to wartość docelowa lub wartość komórki, którą próbujemy zmienić na typ danych String.

Wartością może być dowolny typ danych, CSTR przechodzi dalej i konwertuje na typ danych String. Typowe typy danych, które zwykle konwertujemy, to typy danych Integer, Boolean i Date to String.

Jak korzystać z funkcji VBA CSTR w programie Excel?

Teraz zobaczymy kilka przykładów funkcji Excel VBA CSTR.

Możesz pobrać ten szablon VBA CStr Excel tutaj - szablon VBA CStr Excel

Przykład 1

Na przykład spójrz na poniższy kod.

Kod:

 Sub CSTR_Example1 () Dim NumericValue As Integer Dim StringResult As String NumericValue = 855 StringResult = CStr (NumericValue) MsgBox StringResult End Sub 

 Najpierw przypisałem typ danych Integer do zmiennej „NumericValue” jako 855. Teraz zmienna „NumericValue” ma typ danych Integer. Z inną zmienną „StringResult” przypisano formułę CSTR do konwersji typu danych typu Integer na typ danych typu String.

CSTR przekonwertował liczbę całkowitą na typ danych typu String. Mimo że nadal możemy zobaczyć liczbę jako 855, nie jest to już Integer Date Type w VBA, jest teraz w String Data Type.

Przykład nr 2

Na przykład spójrz na przykład VBA Boolean Data Type Conversion.

Kod:

 Sub CSTR_Example2 () Dim Val1 As Boolean Dim Val2 As Boolean Val1 = True Val2 = False MsgBox CStr (Val1) & vbNewLine & CStr (Val2) End Sub 

W powyższym kodzie zadeklarowałem dwie zmienne jako Boolean.

 Dim Val1 As Boolean Dim Val2 As Boolean 

W następnym wierszu przypisałem wartości logiczne TRUE i FALSE.

Val1 = True Val2 = False 

W tym momencie obie zmienne są typu Boolean. W tym przykładzie zastosowałem funkcję VBA CSTR, aby przekonwertować ten typ danych Boolean na typ danych String.

Przykład nr 3

Na przykład spójrz na przykład konwersji typu danych daty na typ danych ciągu.

Kod:

 Sub CSTR_Example3 () Dim Date1 As Date Dim Date2 As Date Date1 = # 10/12/2019 # Date2 = # 5/14/2019 # MsgBox CStr (Date1) & vbNewLine & CStr (Date2) End Sub 

Zadeklarowałem dwie zmienne jako datę.

 Dim Date1 As Date Dim Date2 As Date 

W następnej linii przypisałem wartości Date odpowiednio 10-12-2019 i 05-14-2019.

Date1 = # 10/12/2019 # Date2 = # 5/14/2019 #

W tym momencie obie zmienne mają typ danych Date. Teraz w następnym wierszu zastosowałem funkcję CSTR, aby przekonwertować typ danych Date na typ danych String. Podobnie jak funkcja CSTR używana do konwersji dowolnego innego typu danych na typ danych typu String.