Symbol delta w programie Excel

6 Metody wstawiania symbolu delta w programie Excel

W programie Excel mamy wiele sposobów wstawiania symbolu delta. Teraz pokażemy Ci wszystkie sposoby wstawiania symbolu delta w programie Excel.

 1. Wstaw trójkąt z opcji wstawiania
 2. Wstaw Delta za pomocą klawisza skrótu
 3. Wstaw Delta, zmieniając nazwę czcionki
 4. Wstaw Delta przez CHAR Formula
 5. Wstaw różnicę za pomocą funkcji autokorekty programu Excel
 6. Niestandardowe formatowanie liczb za pomocą symbolu delta

Omówmy teraz szczegółowo każdą z metod na przykładzie.

Możesz pobrać ten szablon Excel Symbol Delta tutaj - Szablon Excel Symbol Delta

Metoda nr 1 - Wstaw Delta z opcji Insert

Excel ma wiele symboli w swoim arsenale. Korzystając z opcji Insert możemy bardzo szybko wstawić symbol delta. Wykonaj poniższe kroki, aby wstawić symbol DELTA z zakładki Wstaw w programie Excel.

 • Step 1: Go to Insert tab. Under Insert tab find Symbols and Symbol.

 • Step 2: Now we will see below symbols window.

 • Step 3: Form Subset drop-down list in excel choose Greek & Coptic. As soon as you select this option we can see Delta symbol.

Step 4: Next click on Insert to insert the delta symbol.

As we got the Delta symbol in cell A1. This delta symbol looks like a triangle symbol with a center filled with nothing.

Step 5: To insert the delta symbol with filled black color in the middle, in the symbols window select “Geometric Shapes” under Sub Set and under Font select “Arial”.

As we can see it has a delta symbol with a center filled with black color.

Method #2 – Insert Delta by Shortcut Key

Szybkim sposobem wstawienia symbolu Delta za pomocą skrótu jest użycie klawisza skrótu w programie Excel. Aby wstawić drugi symbol delty, czyli „trójkąt z wypełnionym kolorem”, musimy użyć następujących klawiszy.

 • Wybierz komórkę programu Excel, do której chcesz wstawić symbol delta. Teraz przytrzymaj klawisz ALT i naciśnij 30 na klawiaturze numerycznej na klawiaturze.

Uwaga: 30 należy nacisnąć z klawiatury numerycznej, która zwykle znajduje się na prawym końcu klawiatury.

Metoda nr 3 - Wstaw Delta, zmieniając nazwę czcionki

Możemy również wstawić symbol Delta bez wypełnienia koloru, zmieniając nazwę czcionki. Najpierw wprowadź tekst „D” w docelowej komórce.

Teraz zmień nazwę czcionki na „Symbol”, aby uzyskać symbol delty bez wypełnienia w środku.

Więc mamy symbol delty. Zatem wartość tekstowa „D” jest równa symbolowi delty w nazwie czcionki „Symbol”.

Metoda # 4 - Wstaw Delta za pomocą wzoru CHAR

Jak wiecie, w programie Excel mamy funkcję Char w programie Excel, która wstawia znaki specjalne z dostarczonymi liczbami.

W docelowej komórce otwórz funkcję Char.

Wpisz liczbę jako 114 i naciśnij Enter, aby uzyskać znak jako „r”.

Teraz zmień nazwę czcionki na „Wingdings 3”, aby uzyskać symbol delta bez wypełnienia.

Aby uzyskać symbol delty z wypełnieniem środkowym, zmień numer funkcji Char z 114 na 112 .

Zatem liczba 112 w funkcji Char to delta z wypełnieniem.

Metoda nr 5 - Wstaw różnicę za pomocą funkcji autokorekty programu Excel

Prawdopodobnie większość ludzi nie jest świadoma funkcji autokorekty programu Excel. Korzystając z tej funkcji możemy wstawić symbol delta, wpisując tekst zgodnie z naszym życzeniem.

W ustawieniach musimy określić tekst, który musimy wpisać. Wykonaj poniższe kroki, aby wstawić deltę za pomocą autokorekty w programie Excel.

Krok 1: Skopiuj symbol delty stąd Δ.

Krok 2: Teraz w programie Excel kliknij Plik >>> Opcje.

Krok 3: W następnym oknie przejdź do opcji „Sprawdzanie” i Autokorekta.

Krok 4: Teraz w poniższym oknie wklej skopiowany symbol delta w polu „Z”.

Krok 5: W polu Zamień wpisz tekst zgodnie z życzeniem.

Krok 6: Teraz kliknij przycisk „Dodaj”, aby dodać do opcji Autokorekty, a następnie kliknij OK i zamknij okno.

Krok 7: Teraz wróć do arkusza roboczego i wpisz „ABCD” wielkimi literami, a następnie naciśnij klawisz Enter i zobacz, jaką wartość otrzymamy w komórce A1.

Zamiast „ABCD” mamy tutaj symbol delty.

Ponieważ ustawiliśmy opcję autokorekty na wpisywanie tekstu „ABCD”, ustawiliśmy wartość autokorekty jako deltę.

Metoda # 6 - Niestandardowe formatowanie liczb za pomocą symbolu delty

Podczas tworzenia deski rozdzielczej widzieliśmy symbole delta w różnych kolorach. Pokażemy proste dane, jak wstawiać symbole delta w programie Excel przy użyciu niestandardowego formatu liczb w programie Excel.

W przypadku tych danych najpierw znajdź kolumnę wariancji.

Krok 1: Aby znaleźć kolumnę wariancji, wstaw formułę jako Wariancja = rzeczywista - docelowa

Krok 2: Teraz wybierz dane wariancji i naciśnij Ctrl + 1, aby otworzyć opcje formatu.

Krok 3: W formacie okno przechodzi do Niestandardowe i wpisz Ogólne Δ.

Krok 4: Kliknij OK, otrzymamy symbol delta z liczbami.

Ale to nie jest idealny sposób na pokazanie symbolu delty. Zarówno liczby dodatnie, jak i ujemne są wyświetlane z symbolem delty w górę, więc musimy pokazać dodatnie liczby wariancji w delcie w górę i ujemne liczby wariancji w delcie w dół. Aby zastosować to skopiuj te dwa symbole delta. ▲ ▼

Krok 5: Wybierz kolumnę wariancji i otwórz okno dialogowe formatu, a następnie przejdź do Niestandardowy i zastosuj format jak poniżej.

Krok 6: Naciśnij Ok, aby zastosować formatowanie. Teraz zobaczymy symbol delty w górę dla wariancji dodatniej i symbol delta w dół dla wariancji ujemnej.

Krok 7: Mimo to możemy zastosować kolorowe formatowanie dla tych liczb wariancji. Jeśli wariancja jest dodatnia, możemy zastosować kolor zielony, a dla ujemnych wartości wariancji można zastosować kolor CZERWONY.

Tak więc poniżej znajduje się kod formatowania.

Spowoduje to zastosowanie poniższego formatowania.

Rzeczy do zapamiętania

 • Symbol delta występuje na dwa sposoby, jeden jest wypełnioną deltą, a drugi jest pustą deltą.
 • Funkcja CHAR może wstawiać oba rodzaje symboli delta w programie Excel.
 • Symbol delta jest używany w desce rozdzielczej z przyciągającymi wzrok kolorami.
 • ALT + 30 to skrót do wstawiania symbolu delta w programie Excel.